Legemidler og biotek

Kreftlege: Immunterapi er en kreftrevolusjon

- Immunterapien har gjort flere kreftfrie. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt seg borte i flere år. Om de er kurert eller ikke vil fremtiden vise. Dette var utenkelig bare for noen år siden. Det sier kreftoverlege Anna Winge-Main ved Radiumhospitalet. I dette intervjuet forteller hun om hvordan pasientene hennes opplever den nyeste medisinen innenfor føflekkreft, nemlig immunterapi.