Legemidler og biotek

Kreftlege: Immunterapi er en kreftrevolusjon

- Immunterapien har gjort flere kreftfrie. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt seg borte i flere år. Om de er kurert eller ikke vil fremtiden vise. Dette var utenkelig bare for noen år siden. Det sier kreftoverlege Anna Winge-Main ved Radiumhospitalet. I dette intervjuet forteller hun om hvordan pasientene hennes opplever den nyeste medisinen innenfor føflekkreft, nemlig immunterapi.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)