Legemidler og biotek

Fokus på 24-timersmennesket: Hvordan vil fremtidens bedriftshelsetjeneste se ut?