ESC
Regelmessig trening forhindrer ikke bare hjertesykdommer, men reduserer også faren for tidlig død hos mennesker med etablert hjertesykdom, sier forsker og overlege Marius Myrstad.

Legemidler og biotek,   Trening

Hjerteflimmerforsker: - Slik kan du trene trygt med hjertesykdom

450 000 nordmenn lever med hjertesykdom. Mange er redde for å trene, og leger er usikre på hva de skal anbefale av fysisk aktivitet til sine pasienter. Nå har det for første gang kommet Europeiske retningslinjer for trening for personer med hjertesykdom. - Selv om risikoen generelt er lav, er vurdering av den enkeltes risiko for plutselig hjertedød og farlige hjerterytmeforstyrrelser et gjennomgående tema i de nye retningslinjene. De slår også fast at trening skal være en integrert del av behandlingen.