ESC 2021
Den Europeiske kardiologiforeningen (ESC) anbefaler at SGLT2-hemmerne Jardiance (empagliflozin) og Forxiga (dapagliflozin) tas i bruk for å behandle hjertesviktpasienter som har nedsatt hjertepumpefunksjon (HFrEF). Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

SGLT-2 hemmerne tas inn i behandlingsretningslinjene for hjertesvikt

Den Europeiske kardiologiforeningen (ESC) anbefaler at SGLT2-hemmerne Jardiance (empagliflozin) og Forxiga (dapagliflozin) tas i bruk for å behandle hjertesviktpasienter som har nedsatt hjertepumpefunksjon (HFrEF). Både Jardiance og Forxiga brukes i behandlingen av norske pasienter. Beslutningen vil bidra til befeste legemidlenes posisjon i behandlingen.