Overlege Einar Gude ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet behandler mange pasienter med hjerteamyloidose. Han mener det har tatt for lang tid å få godkjent legemidlet Vyndaqel til den delen av pasientgruppen som har dokumentert effekt. Det er de færreste av pasientene vi diagnostiserer i dag, sier han. Foto: Privat

Legemidler og biotek

Kardiolog ber Beslutningsforum gi tydelige retningslinjer for hvilke hjerteamyloidose-pasienter som skal behandles med nytt legemiddel

Beslutningsforum har to ganger sagt nei til å innføre hjertemedisinen Vyndaqel. Begrunnelsen er at den er for dyr og at det kan få store budsjettmessige konsekvenser for sykehusene. Nå har Sykehusinnkjøp og Pfizer avsluttet den tredje runden med prisforhandlinger. På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om legemidlet skal tas i bruk i pasientbehandlingen.