FDA har gitt grønt lys for Leqvio, for å senke nivået av forhøyede verdier av det «dårlige kolesterolet», LDL-C (low-density lipoprotein) hos pasienter som ikke har klart å oppnå tilstrekkelig reduksjon av LDL-C med statiner. Legemidlet er for tiden til vurdering for en europeisk markedsføringstillatelse hos EMA. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

FDA godkjenner nytt kolesterollegemiddel

FDA har godkjent Leqvio (inclisiran) til behandling av høyt kolesterol med to årlige injeksjoner.