ACC 2021
Studie viser fordeler med Mavacamten hos pasienter med arvelig hjertemuskelsykdom Foto: Getty

Bransjenytt,   Kliniske studier

Fase 3-studie viser fordeler med Mavacamten hos pasienter med arvelig hjertemuskelsykdom

Mavacamten, en ny potensiell hjertemyosinhemmer for pasienter med obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (oHCM), viste tydelig forbedring hos pasientene sammenlignet med placebo etter 30 uker i EXPLORER-HCM-studien