Vericiguat har blitt godkjent for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

EU-kommisjonen har godkjent ny behandling for kronisk hjertesvikt

EU-kommisjonen har godkjent Vericiguat for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter med kronisk hjertesvikt etter en nylig forverring, dekompensert hjertesvikt, som krever intravenøs behandling.