EU-kommisjonen har gitt Kerendia markedsføringstillatelse til behandling av voksne med kronisk nyresykdom i kombinasjon med diabetes type 2.. Foto: iStock

Legemidler og biotek

EU godkjenner Kerendia for behandling av pasienter som har kronisk nyresykdom og diabetes type 2

EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse til Kerendia (finerenon). Legemidlet er en ikke-steroid og selektiv mineralkortikoidreseptor-antagonist (MRA) og er indisert til behandling av voksne med kronisk nyresykdom i kombinasjon med diabetes type 2.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)