ACC 2021
Foto: Getty Images

Kliniske studier

Dansk registerstudie: Over halvparten av pasientene med hjertesvikt utviklet hjerteflimmer

I en landsomfattende registerstudie som er utført i Danmark, viste det seg at halvparten av alle pasienter med hjertesvikt utviklet hjerteflimmer. Flere kvinner enn menn utviklet hjerteflimmer.