Helseplattformen og Epic signerte milliardkontrakt om ny pasientjournal

Legemidler og biotek