Legemidler og biotek

Helseplattformen og Epic signerte milliardkontrakt om ny pasientjournal