Helsevesenet er blant de viktigste utfordringene Norge har framover, ifølge Helsepolitisk barometer 2022. Foto: NTB

Mange bekymret for bemanning i helsetjenestene

Mange nordmenn bekymrer seg for at bemanning i helsetjenestene kan gå ut over pasientsikkerheten. Flere er blitt mer positive til private helseaktører, ifølge en ny undersøkelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)