Nekrotiske muskelfibre hos en pasient med Duchenne muskeldystrofi. Sykdommen forårsakes av mutasjon i dystrofin-genet, det lengste menneskelige genet. Nå har forskere for første gang ved hjelp av genredigering klart å reversere en genmutasjon, kalt duplikasjonsmutasjon, hos et levende forsøksdyr. Gettyimages.no

Helseteknologi

Genredigering reverserte mutasjon hos mus med Duchennes muskeldystrofi

For første gang har man ved hjelp av genredigering klart å reversere en genmutasjon, kalt duplikasjonsmutasjon, hos et levende forsøksdyr.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)