Jobb & karriere
Fredrik Sund Kilde: Helse Nord

Bransjenytt

Fratrer fra styret i Helse Nord RHF

Ansatterepresentant i styret i Helse Nord, Fredrik Sund, går ut. Vararepresentant Ann-Mari Jenssen trer inn istede.