Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyser forsterkede tiltak for å få flere til å begynne som fastleger. Foto: NTB

Fortsatt mangelfull rekruttering av fastleger

Stadig flere kommuner sliter med å tilby fastlege til innbyggerne, ifølge Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyser forsterkede tiltak.