Forskere har konstruert små, hjerneliknende organoider som inneholder genene til to utdødde mennesketyper, neandertalere og denisovanere. Foto: Getty Images

Forskning

Forskere har laget neandertalerliknende “minihjerner” med CRISPR- og stamcelleteknologi

Forskere har konstruert små, hjerneliknende organoider som inneholder genene til to utdødde mennesketyper, neandertalere og denisovanere. Vevene i disse organoidene er laget av moderne menneskers stamceller. Selv om de er langt fra perfekte utgaver av disse arkaiske mennesketypenes hjerner, viser de likevel tydelige forskjeller fra det vi ser hos organoider fra moderne mennesker, både i størrelse, form og tekstur.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)