3D-illustrasjon viser nevroner som inneholder Lewy-legemer, små røde sfærer som er avleiringer av proteiner akkumulert i hjerneceller som forårsaker deres progressive degenerasjon Foto: Getty Images

Forskning

Forskere har funnet genetisk sammenheng mellom Lewy body demens, Parkinsons og Alzheimers sykdom

I en internasjonale studie ledet av forskere ved National Institutes of Health (NIH) har man funnet fem gener som spiller en avgjørende rolle i hvorvidt man vil utvikle Lewy body demens. - Disse genetiske oppdagelsene har stor betydning for å forstå sykdomsmekanismene, hvilke biologiske prosesser som forårsaker at nerveceller skades. Dette kan gi mulighet for å utvikle medikamenter som kan forebygge og forsinke skade ved sykdommen, sier professor Ole Andreassen.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil