3D-illustrasjon viser nevroner som inneholder Lewy-legemer, små røde sfærer som er avleiringer av proteiner akkumulert i hjerneceller som forårsaker deres progressive degenerasjon Foto: Getty Images

Forskning

Forskere har funnet genetisk sammenheng mellom Lewy body demens, Parkinsons og Alzheimers sykdom

I en internasjonale studie ledet av forskere ved National Institutes of Health (NIH) har man funnet fem gener som spiller en avgjørende rolle i hvorvidt man vil utvikle Lewy body demens. - Disse genetiske oppdagelsene har stor betydning for å forstå sykdomsmekanismene, hvilke biologiske prosesser som forårsaker at nerveceller skades. Dette kan gi mulighet for å utvikle medikamenter som kan forebygge og forsinke skade ved sykdommen, sier professor Ole Andreassen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)