Den norske pasienten har milde symptomer, og følges opp av italiensk helsevesen.

Legemidler og biotek

Folkehelseinstituttet: Nordmann bosatt i Italia skal ha blitt smittet av coronavirus

Den norske pasienten har milde symptomer, og følges opp av italiensk helsevesen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)