Flertall i Stortinget for lovfesting av Beslutningsforum

Legemidler og biotek,   Politikk
Kritisk: Senterpartiets Kjersti Toppe prøvde å få regjeringspartiene med på et kompromiss som går ut på at Stortinget ikke lovfester Beslutningsforum nå men utsetter beslutningen inntil det er kommet på bordet en evaluering av ordningen.
Til tross for massiv kritikk går regjeringspartiene på Stortinget inn for å lovfeste Beslutningsforum.