Nordmenn brukte mer legemidler i 2021 enn noen gang tidligere. For første gang viser statistikken at helseforetakenes utgifter til legemidler har blitt større enn folketrygdens. Norges største legemiddel er blodfortynneren Eliquis, etterfulgt av immunterapien Keytruda. Eliquis er et blåreseptlegemiddel, men Keytruda er et sykehuslegemiddel.

Legemidler og biotek

Fire kreftbehandlinger blant de 10 mest solgte legemidlene

Nordmenns legemiddelforbruk økte med 4,4 prosent fra 2020 til i fjor, noe som er en vesentlig større økning enn årene før. For første gang viser statistikken at helseforetakenes utgifter til legemidler har blitt større enn folketrygdens. Norges største legemiddel er blodfortynneren Eliquis.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)