1244__fastlegen-e1557390827720.jpg

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

Fastlegenes arbeidsbelastning øker