Legemidler og biotek

Fastlegenes arbeidsbelastning øker

Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil