Legemidler og biotek

Fastlegenes arbeidsbelastning øker