- Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier legepresident Marit Hermansen. Foto: HealthTalk

Politikk

Streik planlegges for fastlegene - kan ramme kommunale legevakter

Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik fra 26. oktober. - Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.