Annonsør­innhold

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Hva vet du om pasienter med langtkommen Parkinsons sykdom

Om lag 8 000 nordmenn har Parkinsons sykdom. - Det er en sykdom som ikke kan kureres, men det finnes gode behandlingsmuligheter som forbedrer pasientenes funksjonsevne og bidrar til å forbedre livskvalitet. Likevel opplever vi at særlig pasienter med langtkommet Parkinsons sykdom underbehandles, forteller Dietrichs.