Eftas overvåkingsorgan Esa ber Norge oppheve alle begrensninger i pasienters rett til sykehusbehandling i utlandet. Foto: Getty Images

Esa tar ytterligere skritt mot Norge om retten til sykehusbehandling i utlandet

Esa sender enda et brev til norske myndigheter hvor de krever at Norge opphever begrensninger i retten til sykehusbehandling i utlandet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)