Det europeiske legemiddelverket EMA anbefaler godkjenning av to nye behandlinger mot koronavirussykdom; det immundempende legemidlet Kineret og det monoklonale antistoffet Xevudy. Foto: NTB

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

EMA anbefaler to nye behandlinger mot covid-19

Det europeiske legemiddelverket EMA anbefaler godkjenning av to nye behandlinger mot koronavirussykdom.