HIV-virusert er et av de vanskeligste virusene å håndtere med en vaksine, fordi det har en uvanlig høy mutasjonsrate som gjør at det konstant er i utvikling og endring. Gettyimages.no

Forskning

Eksperimentell HIV-vaksine viser lovende resultater i studier

Et nytt vaksinekonsept viser lovende resultater i fase 1 studier. Vaksinen stimulerer produksjonen av sjeldne immunceller som trengs for å genere antistoffer mot HIV, hos hele 97 prosent av deltakerne i studien.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)