Persontilpasset medisin, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen e-helse, sier Nard Schreurs som er daglig leder i EHiN - Norges største helsekonferanse. Foto: Ard Jongsma/EHiN

Helseteknologi

EHiN 2019: Persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen

-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle og ta i bruk de nye persontilpassede kreftlegemidlene.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)