Persontilpasset medisin, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen e-helse, sier Nard Schreurs som er daglig leder i EHiN - Norges største helsekonferanse. Foto: Ard Jongsma/EHiN

Helseteknologi

EHiN 2019: Persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen

-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle og ta i bruk de nye persontilpassede kreftlegemidlene.