Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med enkle bruddskader som ankel, håndledd, hånd. - Det kutter ventetidene dramtisk sier overlege Martin Polacek Foto: Vestre Viken

Helseteknologi

Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienter med ny behandlingsmodell

Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.