Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienter med ny behandlingsmodell

Helseteknologi
Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med enkle bruddskader som ankel, håndledd, hånd. - Det kutter ventetidene dramtisk sier overlege Martin Polacek Foto: Vestre Viken
Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.