Dignio i kreftsamarbeid med det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Hvor blir det av Norge?

Helseteknologi
Norske Dignio skal med sin plattform for medisinsk avstandsoppfølging og softwareløsningen, Dignio Prevent, være teknisk bidragsyter i en omfattende, britisk forskning på genterapi.