Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg går med store i underskudd i 2021. Foto: NTB

Diakonhjemmet og Lovisenberg med kjempeunderskudd

Oslos to ideelle sykehus, Diakonhjemmet og Lovisenberg, går med over 150 millioner kroner i underskudd i 2021. Sykehusene etterlyser garantier fra myndighetene.