En ny studie slår fast at det er store geografiske forskjeller i tvangsinnleggelse. - Hvor du bor skal ikke ha noe å si for hvor stor risiko du har for å bli tvangsinnlagt. Det er viktig å få avdekket årsakene til denne variasjonen, mener stipendiat Tore Hofstad. Han er førsteforfatter av studien som har kartlagt forskjellene.

Forskning

Store geografiske forskjeller i tvangsinnleggelse

En ny norsk studie har sett på omfanget av tvangsinnleggelser, og konkluderer med at de geografiske forskjellene er store og stabile over tid. - Det er nesten seks ganger flere tvangsinnleggelser per innbygger i de områdene som hadde flest sammenlignet med de områdene som har færrest.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)