En ny studie slår fast at det er store geografiske forskjeller i tvangsinnleggelse. - Hvor du bor skal ikke ha noe å si for hvor stor risiko du har for å bli tvangsinnlagt. Det er viktig å få avdekket årsakene til denne variasjonen, mener stipendiat Tore Hofstad. Han er førsteforfatter av studien som har kartlagt forskjellene.

Forskning

Store geografiske forskjeller i tvangsinnleggelse

En ny norsk studie har sett på omfanget av tvangsinnleggelser, og konkluderer med at de geografiske forskjellene er store og stabile over tid. - Det er nesten seks ganger flere tvangsinnleggelser per innbygger i de områdene som hadde flest sammenlignet med de områdene som har færrest.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)