Hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen (t.h.), og stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, Line Skute Bråten

Forskning

Nyoppdaget genvariant styrer dosebehov av antidepressive legemidler

Line Skute Bråten, stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, har publisert funn som øker presisjonen i farmakogenetiske tester. Bråten har identifisert en ny genvariant som kan medføre økt dosebehov av legemidler, og studert denne varianten i en stor pasientgruppe som fikk antidepressive legemidler. Funnene har vakt internasjonal interesse, og har potensial til å bedre presisjonen i gentester som utføres i store deler av verden.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)