HT Live

Dette er veldig viktig for god livskvalitet

Helse og livsstil
Innlegg
Psykolog Egil-Arne Skaun Knutsen skriver om lykke Foto: Karl Andreas Kjelstrup
Tema for verdensdagen for psykisk helse i oktober er «Gi tid». Målet er å kommunisere tydelig hva man bør bruke sin tid på for å fremme sin psykiske helse.