Demens kan forebygges - gjennom sunn livsstil

Trening,   Forskning
Sunnere livsstil, som fysisk trening reduserer risiko for demens - også dersom man har høy genetisk risiko for sykdommen.
Nesten alle - også de de som har demente i nær familie - kan redusere risikoen for å få demens. Oppskriften er å leve sunt.