Venetoclax en svært effektiv livsforlengende behandling og vi tror den kommer til bli standardbehandlingen i Norden, sier professor Bjørn Tore Gjertsen. Foto: Kreftforeningen

Legemidler og biotek

Ny studie: Pasienter med en aggressiv blodkreftsykdom lever lenger med ny behandling

- Pasienter med akutt myelogen leukemi (AML) som fikk medisinkombinasjonen venetoclax (Venclexta) og kjemoterapien azacitidin reduserte risikoen for død med 34% sammenlignet med kjemoterapi alene. Dette er en svært effektiv livsforlengende behandling og vi tror den kommer til bli standardbehandlingen i Norden.