HT Live

Sanofi stopper å rekruttere Covid-19 pasienter til pasientstudier med hydroksyklorokin

Sanofi har midlertidig stoppet rekrutteringen av nye Covid-19 pasienter til to kliniske studier på hydroksyklorokin og vil ikke lenger levere anti-malariamedisinen til å behandle Covid-19 før bekymringen om legemidlet sikkerhet er avklart.

Les mer

Beslutningsforum vil ta 17.-desembervedtaket opp til ny vurdering

Politikk
Viktig prioriteringsdebatt: Fra venstre: Bjørn Moum (OUS), Karita Bekkemellem (LMI), Stig Slørdahl (Beslutningsforum), Tore Hagebakken (Ap), Sveinung Stensland (H) og Christian Grimgsgaard (Norsk overlegeforening) Foto: HealthTalk
17.-desembervedtaket stopper ikke tilgangen til nye og unike legemidler, men jeg mener at vi likevel bør se på om det er tilstrekkelig finmasket. Det behov å se på grenseoppgangen mellom prioriteringsbeslutningene i Nye metoder og anskaffelsesprosessene i Sykehusinnkjøp.