Viktig prioriteringsdebatt: Fra venstre: Bjørn Moum (OUS), Karita Bekkemellem (LMI), Stig Slørdahl (Beslutningsforum), Tore Hagebakken (Ap), Sveinung Stensland (H) og Christian Grimgsgaard (Norsk overlegeforening) Foto: HealthTalk

Politikk

Beslutningsforum vil ta 17.-desembervedtaket opp til ny vurdering

17.-desembervedtaket stopper ikke tilgangen til nye og unike legemidler, men jeg mener at vi likevel bør se på om det er tilstrekkelig finmasket. Det behov å se på grenseoppgangen mellom prioriteringsbeslutningene i Nye metoder og anskaffelsesprosessene i Sykehusinnkjøp.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)