Viktig prioriteringsdebatt: Fra venstre: Bjørn Moum (OUS), Karita Bekkemellem (LMI), Stig Slørdahl (Beslutningsforum), Tore Hagebakken (Ap), Sveinung Stensland (H) og Christian Grimgsgaard (Norsk overlegeforening) Foto: HealthTalk

Politikk

Beslutningsforum vil ta 17.-desembervedtaket opp til ny vurdering

17.-desembervedtaket stopper ikke tilgangen til nye og unike legemidler, men jeg mener at vi likevel bør se på om det er tilstrekkelig finmasket. Det behov å se på grenseoppgangen mellom prioriteringsbeslutningene i Nye metoder og anskaffelsesprosessene i Sykehusinnkjøp.