mobile-very-top
desktop-very-top
Reagerer mot Beslutningsforum: - Sikkerheten og effekten av rituximab er ikke godt nok dokumentert, og det utfordrer derfor pasientsikkerheten, sier seniorrådgiver Line Walen i LMI. Foto: Legemiddelindustrien (LMI)

Legemidler og biotek

Beslutningsforum utfordrer pasientsikkerheten til mange tusen norske MS pasienter

Legemiddelindustrien (LMI) reagerer kraftig på Beslutningsforums vedtak om å tillate at kreft- og revmatismelegemidlet rituximab kan gis i stor stil til MS-pasienter. - Sikkerheten og effekten av rituximab er ikke godt nok dokumentert, og det utfordrer derfor pasientsikkerheten, sier seniorrådgiver Line Walen i LMI.
mobile-very-top
desktop-very-top