Beslutningsforum utfordrer pasientsikkerheten til mange tusen norske MS pasienter

Legemidler og biotek
Reagerer mot Beslutningsforum: - Sikkerheten og effekten av rituximab er ikke godt nok dokumentert, og det utfordrer derfor pasientsikkerheten, sier seniorrådgiver Line Walen i LMI. Foto: Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI) reagerer kraftig på Beslutningsforums vedtak om å tillate at kreft- og revmatismelegemidlet rituximab kan gis i stor stil til MS-pasienter. - Sikkerheten og effekten av rituximab er ikke godt nok dokumentert, og det utfordrer derfor pasientsikkerheten, sier seniorrådgiver Line Walen i LMI.