– Vi fatter ikke at det er mulig å si nei til fortsatt bruk av denne medisinen som har gitt en betydelig bedre hverdag for en stor pasientgruppe, sier leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne. Nå vil han anke avgjørelsen til helseministeren.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum stopper bruken av blodkreftmedisin - Blodkreftforeningen vil anke saken til helseministeren

- Jeg er rystet over at Beslutningsforum i går vedtok at medisinen ruksolitinib (Jakavi) ikke lenger kan gis til nye pasienter med myelofibrose. Rundt 300 pasienter vil bli rammet av dette årlig.