Beslutningsforum sa på mandagens møte ja til hjertemedisinen Vyndaqel (tafamidis), sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest. Til venstre fagdirektør Baard-Christian Schem. Foto HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til livsforlengende hjertemedisin - etter tre avslag

Beslutningsforum sa på mandagens møte ja til hjertemedisinen Vyndaqel (tafamidis). FrP-leder Sylvi Listhaug sier det er uakseptabelt at det har tatt så lang tid å innføre legemidlet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)