Beslutningsforum sa ja til Ninlaro for benmargskreftpasienter

Legemidler og biotek
Beslutningsforum med Stig Slørdahl i spissen, sa i dag ja til legemidlet Ninlaro for benmargskreftpasienter og Lenvima for pasienter med kreft i skoldbruskkjertelen.
Beslutningsforum sa i dag ja til legemidlet Ninlaro for benmargskreftpasienter og Lenvima for pasienter med kreft i skoldbruskkjertelen. Beslutningsforum utsatte godkjenningen legemidlet Gilenya til behandling av barn med multippel sklerose.