HT Live

Beslutningsforum: Nytt legemiddel for benmargskreft godkjent - Engasjement fra pasienter og leger var sentralt

Legemidler og biotek
Ninlaro fikk ja: - For legene er det viktig å ha flest mulig verktøy i verktøykassa. Fagmiljøet ser en stor fordel i at Ninlaro gis i tablettform, sier legemiddelfirmaet Takeda sin medisinske direktør Mohsen Zangani.
- Engasjementet fra pasienter, pårørende og leger var viktig for at benmargskreftlegemidlet Ninlaro endelig fikk godkjenning av Beslutningsforum denne uken.