Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på CF-legemidlet Kaftrio, som de håper leverandøren av legemiddelet aksepterer forteller Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum med nytt pristilbud til produsenten av cystisk fibrose-legemiddel

Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på CF-legemidlet Kaftrio, som de håper leverandøren av legemidlet aksepterer. Dersom Vertex aksepterer tilbudet, kan Beslutningsforum vedta å innføre behandlingen på sitt møte 17. januar.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)