Feilmedisinering: det ble rapportert inn nesten 3.500 tilfeller av feilmedisinering i 2016 og 2017. Sammenlignet med andre land skjer feilen ved norske sykehus oftere i utdelingsfasen. Stipendiat Alma Mulac tar til orde for lukket legemiddelsløyfe. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Babyer og eldre oftest feilmedisinert

I løpet av to år fant det sted 3.500 episoder med feilmedisinering ved norske sykehus, ifølge en meldeordning. De yngste og de eldste pasientene er mest utsatt.