Helseatlas for kroniske sykdommer avdekker blant annet at 17 prosent av migrenepasientene fikk forebyggende botoxbehandling i Førde, mens bare 2 prosent fikk det samme i Stavanger. Nasjonalt var andelen om lag 9 prosent.

Avdekker store forskjeller i behandlingen av kronisk syke i Norge

Bosted kan ha stor betydning for hvilken behandling kronisk syke pasienter får. Helseatlaset dokumenterer at 17 prosent av migrenepasientene fikk forebyggende botoxbehandling i Førde, mens bare 2 prosent fikk denne behandlingen i Stavanger. Helse Nord omtaler funnene som alvorlige.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)