FDA har godkjent Breztri Aerosphere som vedlikeholdsbehandling for KOLS. Det har foreløpig ikke markedsføringstillatelse i Norge eller EU, men er under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

AstraZenecas KOLS-legemiddel er godkjent i USA

Food and Drug Administration (FDA) har godkjent AstraZenecas legemiddel Breztri Aerosphere som vedlikeholdsbehandling for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).