Keytruda gir betydelig bedre progresjonsfri overlevelse enn kjemoterapi hos pasienter med tykk- og endetarmskreft

Legemidler og biotek
ASCO20
-Dette er svært gode resultater for en pasientgruppe som har et dårlig behandlingstilbud sier overlege Eva Hofsli.
Immunterapien Keytruda gir en betydelig bedre progresjonsfri overlevelse (PFS) blant pasienter med en DNA-mutasjon som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft enn kjemoterapi. Pasientene som fikk immunterapi i førstelinje hadde 8,3 måneder lengre progresjonsfri overlevelse enn kontrollgruppen som fikk kjemoterapi.