Legemidler og biotek

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil