Arbeiderpartiet: Norge skal bli den foretrukne partner for internasjonal legemiddelindustri

Legemidler og biotek
Norge skal samarbeide tett med internasjonal legemiddelindustri, sier Ingvild Kjerkol.
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt seminar om persontilpasset medisin. -Arbeiderpartiet vil legge til rette for en politikk som gjør at den internasjonale legemiddelindustri vil velge Norge som det landet de vil satse på for å utvikle og teste ut persontilpasset medisin, sier hun.