Apotekene sliter med bemanningen under coronakrisen

Coronaviruset
Siden flere av de 8.000 som jobber på apotek selv er smittet, i karantene eller i isolasjon, har flere apoteker blitt stengt de siste dagene.
Apotekene sliter med å bemanne enkelte butikker på grunn av coronaviruset. Flere steder landet rundt møter kundene stengte dører. Minst 18 apotek midlertidig stengt for kunder på grunn av bemanningssituasjon som følge av covid-19. Noen av disse apotekene opprettholder drift på bakrommet  for å sikre at kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere får legemidler og medisinsk utstyr som de skal.