Ambulanseflyrettssaken starter i dag

Bransjenytt
Rettssak: pilotene har stevnet Babcock for å få rettens medhold i at overtakelsen var å anse som en virksomhetsoverdragelse Foto: BSAA/Johnny Vaet Nordskog
I dag starter rettssaken som skal avgjøre om Babcock sin kontrakt med staten om å drifte ambulanseflytjenesten er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.